• Mental coaching

  Stap-voor-stap de eigen regie in handen

Herken je dit?

‘S-nachts piekeren, slecht slapen, angst voor de toekomst. Veel bezig zijn met het oplossen van problemen. Vaak moe zijn, niet tijdig grenzen aangeven, moeite hebben met het nemen van besluiten. Verstrikt zijn in moeilijke gedachten of herinneringen. Een opgejaagd gevoel. Stress op het werk. Onvoldoende focus, niet bereiken wat je graag wilt. Verminderde concentratie, minder zelfvertrouwen en wilskracht. Dingen doen die het leven op termijn beperken of verslechteren.

Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar onze gedachten daarover

De Griekse filosoof Epictetus

Epictetus onderkende in 60 na Christus al, dat ons gevoel en gedrag in belangrijke mate worden bepaald door onze gedachten – en die kunnen we zélf veranderen.

En wij kunnen je daarbij helpen. Dit doen we door:

 • Het inventariseren van jouw huidige situatie, fysiek & mentaal.
  Met een intakegesprek en (fysieke) testen krijgen je inzicht fitheid, overtuigingen, functioneren en drijfveren.
 • Het formuleren van taken en een realistisch doel.
  Als dit niet scherp is dan behaal je het ook zelden.
 • Het verbeteren van (lichaams)bewustzijn en de balans tussen inspanning en herstel. 
 • Te sparren over de thema’s die je tegenkomt.
 • Jou te motiveren en te inspireren wanneer je veranderingen in je leven doorvoert.

Een methodische aanpak

Afhankelijk van de doelstelling maken we gebruik van de volgende (empirisch  onderzochte) technieken:

 • Acceptatie and Commitment Therapie
  Je leert om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt in je leven, zodat je je aandacht kunt richten op waardevolle dingen.
 • Rationele Effectiviteits Training
  Je leert irrationele, negatieve gedachten te herkennen en te vervangen door rationele, ondersteunende gedachten.
 • Motiverende Gesprekstechnieken
  Deze methode vergroot de intrinsieke motivatie tot verandering.
 • Fysiologische principes en trainingsleer
  Fysieke training en oefeningen ondersteunen het effect van fysiek- en mentaal herstel.

Eigen regie

Mensen hebben een veel grotere invloed op hun gedachten, emotionele reacties en gedragingen dan we meestal willen geloven. Het (onder)bewustzijn en onze manier van denken beïnvloedt namelijk sterk ons gevoel, ons doen en laten. En die manier van denken kunnen we heel goed veranderen in constructieve gedachten en overtuigingen. Hierdoor ga je aandacht richten op de dingen de je wel kunt beïnvloeden en die je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

Mentaal & Fysiek

Gedachten hebben (positief én negatief) een sterke invloed op het lichaam. Bewegen (voldoende of onvoldoende) heeft een echter ook een positieve of negatieve invloed op onze gedachten. Daarom combineren we coaching vaak met (advies over) gedoseerde fysieke training en oefeningen

Wat levert het je op?

 • Persoonlijk leiderschap. De vaardigheid om jezelf te leiden en richting te geven. 
 • Niet-adequate, benadelende gevoelens en gedragingen kun je tijdig herkennen en omzetten in adequate, helpende en constructieve reacties.
 • Je richt je energie op dingen die echt het verschil voor je maken.
 • Je kan effectiever omgaan met lastige situaties en emoties.
 • Meer rust in je lichaam, een betere conditie.

Wanneer Mental Coaching?

De vraagstelling voor mental coaching kan heel divers zijn.
Wat veel voorkomt zijn de volgende doelen

Stress verminderen
Burn-out herstel
Lichamelijke klachten
Mentale fitheid verbeteren
Reintegratie naar eigen werk

Dankzij de Mental Coaching heb ik geleerd los te laten, toe te laten, dingen te laten. Het geeft me rust te weten dat ik altijd een keuze heb, wat die keuze ook mag zijn. Ik ben een evenwichtiger mens geworden en gelukkig met mezelf.
Joske Galiart Lees meer

  info@mentalcoaching.nl  –  085-3038272