Wat is PSYCH-K?

PSYCH-K is een eenvoudig, maar krachtig proces om onbewuste overtuigingen die zelfbeperkend en zelf-saboterend zijn te veranderen. PSYCH-K is een
unieke mix van verschillende methoden voor verandering, sommige zijn eigentijds en sommige oud, ontleend aan  hedendaags neurowetenschappelijk onderzoek, maar ook evenals oude geest/lichaamswijsheid.

PSYCH-K is een aanpak om eenvoudig verandering op het onderbewustzijn te realiseren. Het is een proces dat visualisatie, affirmaties, wilskracht en positief denken overstijgt. PSYCH-K is met name effectief op het gebied van gedrags- en leefstijlverandering, welzijn en stressvermindering.

PSYCH-K is gericht op het veranderen van overtuigingen in het onderbewustzijn. Een behandeling met PSYCH-K is kortdurend maar de resultaten duurzaam.

In deze video verteld Bruce Lipton over hoe hij overtuigd raakte over het effect  van PSYCH-K. tijdens een symposium. Hij was getuige van een vrouw die binnen 10 minuten van haar spreekangst af was na een PSYCH-K sessie.